Donderdag 4 juni

Uit ‘Goudriaan Gisteren’, geschreven door Andries van der Graaf, uitgegeven in1978 door De Groot Goudriaan – (Te koop bij de Historische Vereniging Binnenwaard)

Het is thans moeilijk voor te stellen hoe het dagelijks leven van onze voorouders zich heeft afgespeeld. Zij waren van alles, wat wij nu “comfort” noemen en heel vanzelfsprekend vinden, verstoken.

Goudriaan is eeuwenlang een gemeenschap geweest die, zoals zovele andere, zichzelf “bedroop”. Waterstaatszaken binnen de grenzen, armenzorg, rechtspraak, belastingen, kortom veel zaken die nu door hogere overheden worden geregeld, werden in ons eigen dorp gedaan. 

Niet mag worden vergeten, dat de toestand van de wegen er debet aan was, dat het dorp eeuwenlang vrij geïsoleerd heeft gelegen. Verkeer over die wegen was ‘s winters vrijwel nooit mogelijk en het vervoer te water beperkte zich tot éénmaal in de week.

Verder teelde men zijn eigen akkerprodukten en zuivel en vlees waren voorhanden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *