Woensdag 16 december

Schilderijen van Goudriaan.

Inmiddels wonen wij al weer een jaar in de enige stad van Molenlanden: Nieuwpoort. Op 1 december 2019 meerden wij daar aan op ‘De Rede’ , een appartementencomplex met 14 woningen, aan de Waterlinie.

Beiden geboren en getogen in het mooie Goudriaan. Wij woonden daar respectievelijk 73 en 72 jaar.

Afgelopen jaar op 17 juni mochten wij ons 50-jarig huwelijksfeest vieren en geheel corona-proof. Dat werd dat een onvergetelijke dag. Bij de start van ons huwelijk woonden we de eerste 2 jaar in één van de ‘bejaardenwoningen’ aan het Brederodeplein, vervolgens 20 jaar op de schitterende stek, hoek Raadhuisstraat-Zuidzijde, nu de woning van Otto en Martine Thijs-Visser, welke momenteel een complete make-over krijgt.

Tenslotte 28 jaar aan de Noordzijde 49, inmiddels de woning van onze jongste dochter Marleen en haar echtgenoot Marcel Vonk met hun 3 kinderen. Al die jaren hingen in onze woning een 2-tal schilderijen van 2 markante plaatsen in ons dorp. Te weten een olieverfdoek met zicht richting dorp en kerk, geschilderd door R. Becht uit Gorkum, begin jaren ’70 met daarop nog het, niet meer bestaande, pand met de karakteristieke rode dakpannen en de zgn ‘licht-lantaarnpalen’ met draden die toen nog ons dorp voorzagen van elektriciteit en wat ik me nog goed herinner, die bij storingen of beschadigingen door blikseminslag werden beklommen door Lowie Jansen en Jan Verhoef, 2 dorpsgenoten die werkten bij het G.E.B. Zij maakten daarbij gebruik van grote haken onder hun schoen.

Vanaf het moment dat dhr. Becht zijn schildersezel plaatste aan de noordkant van het bruggetje voor de timmerfabriek volgde ik de schilder bij zijn vorderingen in het ontstaan van dit schilderij.

Regelmatig spraken wij elkaar in de weken dat hij daar op gezette tijden neerstreek. Tenslotte was ik zo enthousiast geworden dat ik hem voorstelde het schilderij bij gereedkomen van hem te kopen. En zo is het gebeurd dat het schilderij bij ons kwam te hangen en sindsdien is mee verhuisd en nu onze gang in Nieuwpoort siert en zo de herinnering aan Goudriaan levend houdt.

Het 2e schilderijtje dat sinds 1980 bij ons hangt is een pentekening van de voormalige burgemeesterswoning, nu de woning van de fam. v.d. Berg aan de Zuidzijde met daarvoor het oude betonnen bruggetje met stalen leuning.

Het is vervaardigd door dhr. Willem. A. Muijsert. Waarschijnlijk ook iemand uit de regio maar wij kunnen daar geen nadere gegevens over vinden.

Wij kunnen ons ook niet meer precies herinneren t.g.v. welk evenement in 1980 wij dit prentje kochten,  maar wij vermoeden dat er toen in de ‘Multistee’ een expositie werd georganiseerd waaraan diverse kunstenaars uit de regio deelnamen. Misschien weet iemand daar meer van en in dat geval horen wij dat nog wel. Ook dit werkje heeft een plaats gevonden in onze woonkamer.

Ik vertelde het al, wij wonen nu ruim een jaar in Nieuwpoort en hoewel we ons leven lang met veel plezier in ons geboortedorp hebben gewoond en gewerkt, hebben wij nog geen seconde spijt gehad van onze beslissing de stap naar een appartement te maken, maar wij houden de herinnering aan Goudriaan levend door o.a. deze 2 schilderijen en natuurlijk ook doordat we nog steeds lid zijn van Hervormd Goudriaan en om op oudejaarsdag natuurlijk Theo’s oliebollen te gaan kopen. Zijn al besteld!!

Wij wensen jullie allemaal een goed en bovenal gezond 2021.

Lenie en Jan de Gier

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *