Zaterdag 29 augustus; Zuidzijde 167 – deel 3

Op de website van Historische Vereniging Binnenwaard is nog een mooi stuk te vinden over een burgemeester die zich bemoeit met de rechtspraak rondom de brandstichting in deze boerderij. Dit is te lang om hier in het dagboek te plaatsen dus kijk vooral op https://www.binnenwaard.nl/archieven/panden/details/zuidzijde-167/ En als je dan toch op de site bent: lid worden kan ook, voor slechts 15 euro per jaar.

Opnieuw de boerderij

Keren we weer terug naar de boerderij waar toen Willem en Otto Maat boerden. Otto Maat overleed plotseling op 21 september 1905 op 50-jarige leeftijd. Zijn broer Willem stierf in augustus 1909, slechts 56 jaar oud. Otto’s dochter Dingena was ten tijde van Willem’s overlijden nog slechts 14 jaar en kon de boerderij niet voortzetten en ook haar moeder zag geen goede mogelijkheid daartoe. De boerderij werd daarom van 1910 tot 1920 verpacht aan de echtelieden Gerrit Beuzekom en Adriaantje de Haan. Beiden werden in laatstgenoemd jaar opgevolgd door Johannes Ooms en Willempje van Bergeijk, die echter al op 9 maart 1922 moesten wijken toen Dingena Maat, Otto’s dochter, huwde met Martinus Nelis Drinkwaard en ze gezamenlijk de boerderij betrokken en een boerenbedrijf begonnen.

Uit het huwelijk van Martinus en Dingena werden twee kinderen geboren, op 10 januari 1923 een zoon Otto en jaren later nog een dochter, Maria Sijgje Martijntje. In 1932 werd het oude voorhuis afgebroken en vervangen door nieuwbouw.

Omstreeks 1950 namen Otto Drinkwaard en zijn zuster, die beiden ongehuwd waren, het boerenbedrijf van hun ouders over. Otto overleed echter al op 31 mei 1965, op slechts 42-jarige leeftijd. In verband met zijn overlijden werd het boerenbedrijf beëindigd, maar de familie, de ouders met hun dochter, bleef op de boerderij wonen. Het tot de boerderij behorende land werd verpacht.

In de loop van twee eeuwen is er veel veranderd. De boerderij, nu Zuidzijde 167, is sinds 1773 in twee gedeelten helemaal vernieuwd en maakt in zijn markante staat nog steeds deel uit van het beeld van het Westeinde van Goudriaan. Maar ook het dorp is in de loop van de tijd aan veranderingen onderhevig geweest, het is meegegaan in ‘de vaart der volken’.

Na het overlijden van Maria Sijgje Martijntje Drinkwaard heeft de boerderij een aantal jaar leeg gestaan. Een aantal jonge inwoners van Goudriaan zocht in die periode een plek in het dorp om te wonen. Na een zoektocht viel hun oog op boerderij Drinkwaard, de “Jan Leendertsche Hoef” en is Bureau Lakerveld uit Noordeloos in 2014 gevraagd om het plan voor de herbestemming van de boerderij verder vorm te geven. Om de herbestemming haalbaar te maken was het noodzakelijk om ook de monumentale schuur achter de boerderij te verbouwen tot woning. Het totale plan omvatte de verkoop van het bestaande voorhuis, het herbestemmen van de boerderij tot 5 woningen (CPO-project) en de bouw van een woning in de stijl van de monumentale schuur. Eind 2016 zijn de eerste woningen in gebruik genomen en inmiddels zijn alle zeven woningen bewoond.

Bron: https://www.binnenwaard.nl/archieven/panden/details/zuidzijde-167/   
De laatste alinea is aangevuld door een van de huidige bewoners.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *